Czwartoklasiści w „Sieci”

Cyberprzemoc, bezpieczeństwo w internecie, to tematy poruszane w spektaklu pt.:”Sieciaki”, ktory klasy czwarte naszej szkoły miały możliwość oglądać 21 maja 2013 r. na hali sportowej szkoły.

Widowisko powstało we współpracy Fundacji Grupy T z  Fundacją Dzieci Niczyje, która jest twórcą i pomysłodawcą serwisu „Sieciaki” propagującego bezpieczeństwo w sieci. Przedstawienie to pełna gama walorów edukacyjnych, niepowtarzalna zabawa z aktorami, jak również źródło pomysłów, jak w ciekawy sposób można spędzić wolny czas bez telewizora i komputera.

Zapraszamy do galerii.