Nordic Walking – II edycja

26.04.2014r. na godzinę 10.00 zapraszamy na kolejny marsz z kijkami (spotkanie przed szkołą).
Tym razem chcemy, aby był on również wspomnieniem Jana Pawła II naszego patrona, w przeddzień Jego kanonizacji.

Papież Jan Paweł II był aktywnym sportowcem: grał w piłkę nożną, jeździł na nartach, pływał kajakiem, był także turystą , zamiłowanym wędrownikiem po górskich szlakach.
Papież zauważył, że zadaniem współczesnego sportu jest przekazywanie młodzieży takich wartości jak lojalność, wytrwałość, przyjaźń, współpraca, solidarność.
Zapraszamy na marsz i wspomnienie o Papieżu Janie Pawle II.
Opiekun p. Agnieszka Florczak