DZIEŃ SPORTU – DZIEŃ DZIECKA

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem.

REGULAMIN
Zawodów Pływackich o Tytuł Najlepszego Pływaka kl. IV SP8 w Policach

1. Cel zawodów:
-propagowanie pływania jako formy usprawniania ruchowego.
-aktywizacja uczniów kl. IV SP8 w ramach obchodów Dnia Sportu.
-sportowe obchody Dnia Dziecka.
-profilaktyka- bezpieczne wakacje nad wodą.
2. Termin i miejsce: 04.06.2014, Pływalnia Zespołu Szkół w Policach.
Rozgrzewka 8.15.
Zawody 8.30.-10.15.
Pokazy ratownictwa wodnego 10.15- 10.30.
3. Organizatorzy:
-Nauczyciele i instruktorzy pływania.
-Wychowawcy kl. IV SP8.
4. Uczestnictwo:
W zawodach biorą udział uczniowie kl. IV SP8 rocznik 2003.
5. Konkurencje:
– 50 m stylem dowolnym dziewcząt
– 50 m stylem dowolnym chłopców
– sztafeta 8×25 m stylem dowolnym
Konkurencje indywidualne, dla wszystkich chętnych, zostaną przeprowadzone systemem eliminacji i finałów     (6osób najlepszymi czasami w kategorii dziewcząt i chłopców popłynie w serii finałowej).
Sztafetę stanowią uczniowie tej samej klasy – 4 dziewczęta i 4 chłopców. Muszą oni startować w wyścigach indywidualnych.
6. Zgłoszenia:
Zgłoszenia do zawodów, na liście, od wychowawców klas, przyjmuje opiekun grupy wiekowej klas IV p. Wanda Świderek, oraz nauczyciel wychowania fizycznego p. W. Kozub. Nieprzekraczalny termin składania list – 30 maja 2014.
7. Nagrody:
Zawodnicy w konkurencjach indywidualnych za miejsca I-III otrzymają medale, za miejsca I-VI dyplomy. Najlepsza sztafeta klasowa otrzyma puchar . Nagrody zakupione zostaną z funduszy grupy wiekowej klas IV.
8. Uwagi organizacyjne:
Uczniowie nie biorący czynnego udziału w zawodach, przebywają z wychowawcami na trybunach pływalni i dopingują koleżanki i kolegów.