Regulamin zawodów o Tytuł Najlepszego Pływaka klas II

REGULAMIN
Zawodów o Tytuł Najlepszego Pływaka kl.2(rocznik 2005)
Gminy Police

1. Cel zawodów:
– Podsumowanie pływackiego roku szkoleniowego 2013/2014.
– Propagowanie pływania jako formy usprawniania ruchowego.
– Nabór zawodników do klubu IUKP „Wodnik” Police .
2. Termin i miejsce:
– 14.06. 2014, Pływalnia Zespołu Szkół w Policach.
– Zbiórka zawodników – 915
– Rozgrzewka – 930
– Zawody 9.45 -12.00
3. Organizatorzy:
– Gmina Police
– IUKP „Wodnik” Police
– ZS. Im. I. Łukasiewicza w Policach
4. Uczestnictwo:
W zawodach biorą udział uczniowie kl. II SP Gminy Police,rocznik 2005, objęci nauczaniem pływania w roku szkolnym 20013/2014, wytypowani przez instruktorów.
5. Konkurencje:
– 25 m stylem grzbietowym dziewcząt
– 25 m stylem grzbietowym chłopców
Zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas ,w kategori dziewcząt i chłopców. W finałach wystartują zawodniczki i zawodnicy z najlepszymi czasami z eliminacji.
6. Nagrody:
Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają dyplomy i słodkie upominki.
Finaliści otrzymają nagrody rzeczowe.
Pierwsza „trójka” – medale
Zwycięzca – statuetkę „Najlepszego Pływaka”
Sponsorem nagród jest Gmina Police.

v-ce Prezes IUKP „Wodnik” Police
Wojciech Kozub