Warto być ciekawym wszystkiego!

W tym roku szkolnym uczniowie klas młodszych w ramach zajęć Klubu Dzieci Ciekawych Wszystkiego odwiedzili już kilka miejsc.
Między innymi dzieci były  na wycieczce w Trzebieży, gdzie spędziły czas na terenie kompleksu rekreacyjno-sportowego. Podczas zajęć w pracowni przyrodniczo – chemicznej obserwowali doświadczenia przeprowadzane przez starsze koleżanki z koła przyrodniczego.

Ciekawe było również zwiedzanie szczecińskiej Trafostacji Sztuki,gdzie uczniowie uczestniczyli w warsztatach plastycznych i poznali nową technikę graficzną ( monotypia ).

Zapraszamy do galerii.