„Mapa hipsometryczna Polski”

W listopadzie klasy piąte rozpoczęły pracę przy projekcie przyrodniczym „Zdrowo przez Polskę”.
Założeniem pierwszego etapu było poznanie ukształtowania terenu Polski poprzez przygotowanie mapy hipsometrycznej przestawiającej wybraną krainę geograficzną Polski lub cały jej obszar.
Efektem były sporządzone przez uczniów z wykorzystaniem różnych technik plastycznych makiety i mapy Polski.
Poziom prac był bardzo wysoki.
Autorzy najlepszych prac zostali nagrodzeni, a wszystkie prace stanowiły ozdobę korytarza.

Zapraszamy do galerii.