Dzień Dziecka – Dzień sportu

                                          2015

                                   REGULAMIN
                            Zawodów Pływackich
o Tytuł Najlepszego Pływaka kl. IV 
SP 8 w Policach

  1. Cel zawodów:

Propagowanie pływania jako formy usprawniania ruchowego.

Aktywizacja uczniów kl. IV SP8 w ramach obchodów Dnia Sportu.

Sportowe obchody Dnia Dziecka.

Profilaktyka- bezpieczne wakacje nad wodą.

  1. Termin i miejsce; 03.06.2015. Pływalnia Zespołu Szkół w Policach.

Rozgrzewka 8.15.

Zawody 8.30.-10.15.

Pokazy ratownictwa wodnego 10.15- 10.30.

  1. Organizatorzy:

Nauczyciele i instruktorzy pływania.

-Wychowawcy kl. IV SP8.

  1. Uczestnictwo:

W zawodach biorą udział uczniowie kl. IV SP8 rocznik 2004.

  1. Konkurencje:

– 50 m stylem dowolnym dziewcząt

– 50 m stylem dowolnym chłopców

– sztafeta 8×25 m stylem dowolnym

Konkurencje indywidualne, dla wszystkich chętnych, zostaną przeprowadzone systemem eliminacji i finałów (6 osób z najlepszymi czasami w kategorii dziewcząt i chłopców popłynie w serii finałowej).

Sztafetę stanowią uczniowie tej samej klasy – 4 dziewczęta i 4 chłopców. Muszą oni startować w wyścigach indywidualnych.

  1. Zgłoszenia:

Zgłoszenia do zawodów, na liście, od wychowawców klas, przyjmuje opiekun grupy wiekowej klas IV p. Ewa Jędruch-Dembek, oraz nauczyciel wychowania fizycznego              p. W. Kozub. Nieprzekraczalny termin składania list – 29maja 2015.

  1. Nagrody:

Zawodnicy w konkurencjach indywidualnych za miejsca I-III otrzymają medale, za miejsca I-VI dyplomy. Najlepsza sztafeta klasowa otrzyma puchar i złote medale. Nagrody zakupione zostaną z funduszy grupy wiekowej klas IV.

  1. Uwagi organizacyjne:

Uczniowie nie biorący czynnego udziału w zawodach, przebywają z wychowawcami na trybunach pływalni i dopingują koleżanki i kolegów.