Finał IV Powiatowego Konkursu Recytatorskiego

IV Powiatowy Konkurs Recytatorski „Poezja Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego” został ogłoszony na początku 2015 roku. Skierowany został do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z gminy i powiatu polickiego.

Konkurs odbył się dwuetapowo: I -etap eliminacji odbył się w szkołach do 2 marca 2015 r.

Nauczyciele mogli zgłosić 3-ch zwycięzców eliminacji szkolnych do finału z każdej chętnej szkoły.

Zakwalifikowano 18 finalistów I-etapu z 7 szkół podstawowych z polickiej gminy .

II- etap eliminacji – finału odbył się 23 marca 2015 r. w polickiej Bibliotece w Dziale Regionalnym.

Celem konkursu było popularyzowanie twórczości poetyckiej K. I. Gałczyńskiego w 110. rocznicę urodzin, która przypadała 23 stycznia 2015 r.,  uczczenie Światowego Dnia Poezji, Pierwszego Dnia Wiosny, rozwijanie zdolności recytatorskich i prezentacja tych umiejętności oraz promowanie biblioteki, szkół, ZLP O/ w Szczecinie i RSLA w Policach.

Organizatorzy Konkursu powołali Jury, w składzie:

Róża Czerniawska-Karcz – poetka, Prezes Związku Literatów Polskich w Oddziale Szczecińskim,

Anna Słowińska – Prezes Regionalnego Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego w Policach,

Renata Kasprzak – Kierownik Oddziału dla Dzieci w Bibliotece im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach.

Komisja konkursowa oceniała wg 4-ch kryteriów: dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,

interpretacja tekstu, kultura słowa, ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój).

Na finał IV PKR „Poezja K. I. Gałczyńskiego” przybyło 18. finalistów z nauczycielami, rodzice, pani Wioletta Kołodziejczyk- Dyrektor Biblioteki, goście specjalni: pani Helena Pilarska i pan Józef Gołębiewski, policcy poeci.

Konkurs przebiegł pomyślnie, finaliści zaprezentowali swoje wiersze. Były elementy teatralne i ekspresja interpretacji, humor i powaga. Na zakończenie gościnnie wystąpił Kamil Kanciała z kl. Va ze SP. nr 1 w Policach, recytując wiersz „Oleodruk dla oberży „Pod Sową”.

 

W imieniu Komisji, Przewodnicząca Jury Konkursu, pani Róża Czerniawska-Karcz przedstawiła ocenę recytowanych wierszy przez finalistów, jego wysoki poziom kultury słowa i umiejętność interpretacji poetyckiej.

Przyznano nagrody i wyróżnienia następującym uczniom:

I nagrodę otrzymał Nikodem Wysocki, kl. IV a  ze SP. nr 3 w Policach, za recytację wiersza „Żaba”.

II nagrodę otrzymał duet: Julia Magier, kl. IV i Aleksandra Wiśniewska, kl. 6  ze SP. nr 6 w Policach,  za recytację wiersza „Satyra na bożą krówkę”.

III nagrodę otrzymała Julia Solińska, kl. V ze SP. Nr 8 w Policach, za recytację wiersza „O mej poezji”.

I-Wyróżnienie otrzymała Julia Grybienko, kl. IV  ze ZS. w Trzebieży,  za recytację wiersza „Rozmowa liryczna”.

II-Wyróżnienie otrzymała Emilia Lipiec, kl. VI ze SF. w Niekłończycy, za recytację wiersza „Rozmowa liryczna”.

III-Wyróżnienie otrzymała Nina Sobolewska, kl. VI ze SP. w Tanowie, za recytację wiersza „Satyra na bożą krówkę”, której nagrodę książkową ufundowała,  pani Róża Czerniawska-Karcz, prezes ZLP Oddział w Szczecinie.

Następnie odbyła się ceremonia wręczenia nagród i wyróżnień, i gratulacje wszystkim finalistom, a w szczególności laureatom. Organizatorzy konkursu przygotowali również dla nauczycieli –bibliotekarzy szkolnych podziękowania  za pomoc w przygotowaniu uczniów do I- etapu konkursu i współpracę. Podziękowania otrzymała także komisja konkursowa za swoją owocną i sprawną pracę.

Organizatorem Konkursu była Elżbieta Kacprzak- Dział Regionalny w Bibliotece im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach we współpracy z Renatą Kasprzak i Krystyną Figiel z Oddziału dla Dzieci .

W przygotowaniach do Konkursu pomagały: Agnieszka Kałuża-Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów.
Zapraszamy do galerii.

Oprac. i fot.  Elżbieta Kacprzak