Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno – Krajoznawczy

W dniach 24 – 26 kwietnia w Płotach odbył się etap wojewódzki Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego.
Gminę Police reprezentowała drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 8 w składzie: Nura Jomma, Martyna Skalik, Martyna Tkaczuk z klasy 6d. Opiekunem drużyny była Małgorzata Medyna – nauczyciel przyrody.

Pierwszą konkurencją była „Impreza na orientację” – należało w określonym czasie przejść trasę, odnaleźć punkty naniesione na mapie. W tej konkurencji nasze uczennice zajęły 1 miejsce.
Po południu były testy wiedzy – z zakresu krajoznawstwa obejmujące wiedzę o województwie zachodniopomorskim, podlaskim, wybranych miastach Polski i parkach narodowych; test wiedzy turystycznej i topograficznej – należało wykazać się umiejętnością czytania mapy i znajomością odznak; test z przepisów ruchu drogowego i pierwszej pomocy.
Drugiego dnia odbywały się praktyczne konkurencje drużynowe – kolarski tor przeszkód, przed ratownikami wykazać się umiejętnością udzielania pierwszej pomocy, rozpoznawanie liści drzew, rozpoznawanie zabytków województwa zachodniopomorskiego, wyznaczanie azymutu, określanie odległości i wysokości. Należało również potwierdzić posiadanie odznak turystycznych.
Uczennice naszej szkoły wykazały się ogromną wiedzą i przygotowaniem praktycznym. Po wszystkich konkurencjach zajęły II miejsce. Przegrały minimalną ilością punktów z drużyną z SP 48 ze Szczecina (ubiegłorocznymi mistrzami Polski).
Zapraszamy do galerii.