mamo tato

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ,
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11 ORAZ
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 W POLICACH

Serdecznie zapraszają Rodziców wraz z Dziećmi   w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
na zajęcia warsztatowe połączone z muzyką
„Wakacyjne wędrówki przez Polskę”

Termin – 13.06.2015r., godz. 11.00             
Miejsce – świetlica przy Radzie Osiedla nr 7,
ul. Roweckiego 40

Zgłoszenie na zajęcia:
– OPS – pracownik socjalny, tel. 91 42 43 849
– PP nr 11 – wychowawca – P. Elżbieta Sobczak
– SP nr 8 – pedagog – P. Katarzyna Brzezińska