Terminy Gminnego Konkursu Ortograficznego „Ortografik”

Już w październiku zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w pierwszym etapie konkursu.

Podajemy terminy wszystkich etapów konkursów na rok szkolny 2015/2016

Klasy IV SP1
Klasy V SP3
Klasy VI SP8

Etap I –  17 X 2015r.

Etap II –  14 XI 2015r.

Etap III –  12 XII 2015r.

Półfinał – 23 I 2016r.

Finał –  12 III 2015r.