Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach

serdecznie zaprasza rodziców dzieci, które w przyszłym roku szkolnym

rozpoczynają naukę w klasie pierwszej lub w oddziale przedszkolnym organizowanym przez szkołę na

spotkanie z rodzicami

dnia 8 czerwca 2016 roku ( w środę) o godzinie 17.00.

Dzieci zapisane do filii szkoły zapraszamy do budynku przy ul. Przyjaźni 33 w Policach.