REGULAMIN Zawodów o Tytuł Najlepszego Pływaka kl.2

 

REGULAMIN

Zawodów o Tytuł Najlepszego Pływaka kl.2(rocznik 2007)

Gminy Police
1.Cel zawodów:
Podsumowanie pływackiego roku szkoleniowego 2015/2016.
Propagowanie pływania jako formy usprawniania ruchowego.
Nabór zawodników do klubu IUKP „Wodnik” Police .
2.Termin i miejsce:
11.06. 2016, Pływalnia Zespołu Szkół w Policach.
Zbiórka zawodników 915
Rozgrzewka 930
Zawody 9.45 12.00
3.Organizatorzy:
Gmina Police
IUKP „Wodnik” Police
ZS. Im. I. Łukasiewicza w Policach
4.Uczestnictwo:
W zawodach biorą udział uczniowie kl. II SP Gminy Police, rocznik 2007, objęci nauczaniem pływania w roku szkolnym 20015/2016, wytypowani przez instruktorów.
5.Konkurencje:
25 m stylem grzbietowym dziewcząt
25 m stylem grzbietowym chłopców

Zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas ,w kategorii dziewcząt i chłopców. W finałach wystartują zawodniczki i zawodnicy z najlepszymi czasami z eliminacji.
6.Nagrody:
Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają dyplomy i słodkie upominki.
Finaliści otrzymają nagrody rzeczowe.
Pierwsza „trójka” – medale
Zwycięzca – statuetkę „Najlepszego Pływaka”
Sponsorem nagród jest Gmina Police.

v-ce Prezes IUKP „Wodnik” Police

Wojciech Kozub