Miesięczne archiwum: Wrzesień 2016

Rada Rodziców w dniu 29.08.2016 r. podjęła uchwałę w sprawie wyboru Grupowego Ubezpieczenia szkolnego Edu Plus InterRisk TU S.A. na rok szkolny 2016/2017

Wpłat dokonujemy w sekretariacie.