„Poranek na sportowo” – klas czwartych

Dnia 26 listopada 2016 r. w ramach „Poranka na sportowo” odbył się Turniej Zbijaka klas IV. Klasowe drużyny były wspierane przez kolegów, rodziców i wychowawców. Celem turnieju było zachęcenie dzieci do aktywnego spędzania czasu wolnego, poznanie i stosowanie zasad „fair play” oraz integracja społeczności szkolnej. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz zdrową przekąskę. Trzy najlepsze klasy otrzymały medale.

Wyniki turnieju:
I miejsce zajęła klasa IVe
II miejsce zajęła klasa IVb
III miejsce zajęła klasa IVh
IV miejsce zajęła klasa IV g
V miejsce zajęła klasa IV f
VI miejsce zajęła klasa IV c
VII miejsce zajęła klasa IVa
VIII miejsce zajęła klasa IVd

zapraszamy do galerii