Warsztaty dla szóstoklasistów w Zalesiu

Jak co roku wzięliśmy udział w warsztatach ekologicznych w Transgranicznym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Zalesiu. Tym razem zaproszono nas do sali chemicznej, gdzie przeprowadzaliśmy doświadczenia m.in. z glukozą czy karbidem. Następnie rozmawialiśmy na temat bioróżnorodności w sali ekosystemów. Ostatnie zajęcia odbyły się w plenerze i były to ekologiczno-krajoznawcze podchody ćwiczące również umiejętność czytania mapy. Zajęcia były ciekawe i odkrywcze.
Zapraszamy do galerii