„Lapbook 3j”

Lapbook jest to własnoręcznie wykonana książka. Bardzo pomocne narzędzie w edukacji, bo pozwala na zebranie, uporządkowanie i uzupełnienie wszelkich wiadomości z danego zakresu.
Dziś wykonaliśmy nasz pierwszy Lapbook, opowiadający o życiu ludzi i zwierząt na Grenlandii w oparciu o lekturę Czesława Centkiewicza „Anaruk chłopiec z Grenlandii”.