Przypominamy terminy Konkursu „Bawimy się w matematykę”

W styczniu 2017 r. odbędzie się III etap Konkursu „Bawimy się w matematykę”

III etap 14 stycznia 2017 r.
Półfinał 4 lutego 2017 r.
Finał 18 marca 2017 r.

Etapy od I do III odbywają się o godzinie 9:00 w poszczególnych szkołach:
Klasy IV – SP1
Klasy V – SP3
klasy VI – SP8
Półfinał odbędzie się w SP8 o godzinie 9:00.
Finał odbędzie się w Gimnazjum Nr 3 w Policach o godzinie 9:00.