Ratownik medyczny na zajęciach w filii

 7 lutego 2017 roku gościliśmy w filii ratownika medycznego panią Elżbietę Pasierb . Ratownik medyczny to osoba, która w myśl ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym uprawniona jest do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji bezpośredniego, nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia. Nasze spotkanie rozpoczęliśmy od wspólnego czytania. Pani Ela przeczytała nam o tym, w jaki sposób Mikołajek i jego koledzy spędzają wolny czas. Przy tej okazji rozmawialiśmy o bezpieczeństwie podczas zimowych zabaw.  Pani ratownik, która jest członkiem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, opowiedziała nam również, w jaki sposób należy zachowywać się w pobliżu zamarzniętych zbiorników wodnych. W drugiej części spotkania wysłuchaliśmy informacji na temat udzielania pierwszej pomocy. Trzecioklasiści  uczyli się, w jaki sposób można komuś pomóc, zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe, jak należy sprawdzać przytomność osoby poszkodowanej oraz w jaki sposób wzywać pomoc. Dzieci przypomniały sobie numery telefonów alarmowych oraz ćwiczyły rozmowy telefoniczne z dyspozytorką. Dużym zainteresowaniem uczniów cieszyły się wskazówki związane z masażem serca i sztucznym oddychaniem. Po omówieniu zasad bardzo chętnie próbowali swoich sił w ćwiczeniach udzielania pierwszej pomocy na fantomach.

     Dzięki takiej lekcji dzieci nauczyły się wielu ważnych rzeczy, które w przyszłości, być może przyczynią się do uratowania komuś życia.

Bardzo dziękujemy pani Eli za niezwykle ciekawe zajęcia i mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś nas odwiedzi.

Zapraszamy do galerii