„Mikołaj zwierzętom”

  W sobotę 10 grudnia uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w akcji „Mikołaj zwierzętom”.
Corocznie imprezę tę organizuje klub „Sama Rama” i OSiR. Zadaniem uczniów było wykonanie karmnika dla ptaków, który cała zimę ma być pełny i służyć za ptasią stołówkę.
Autorzy najciekawszych budowli zostali nagrodzeni.
  Dzieci przyniosły nie tylko ptasie bufety, ale również dostarczyły karmę i inne artykuły, które trafia do Schroniska dla zwierząt.
Relację z imprezy obejrzeć można na infopolice  z dnia 20 grudnia.
Zapraszamy do galerii