Plastyka z OK w 3 j

Uczniowie potrzebują wiedzieć, PO CO robimy na lekcji to, co robimy. Obecnie staramy się na każdej lekcji przedstawić cel i NACOBEZU. Wprowadziło to więcej ładu i poczucia bezpieczeństwa w nasze lekcje. Bywa, że punkty podaje nauczyciel, bywa też, że robimy to wspólnie.
Cel: Wykonam stonogę z kół.
NACOBEZU:
Wiesz, jak wygląda stonoga;

  • Zagospodarujesz całą przestrzeń na kartce;
  • Praca jest estetyczna;
  • Miejsce pracy jest posprzątane.