Lekcja muzealna koła historycznego klas IV-VI

W sobotę, 29 kwietnia odbyła się  lekcja muzealna koła historycznego klas IV-VI prowadzonego przez p. Wiktorię Knap (opiekun: p.  Joanna Pypa). Podczas wyjazdu do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie uczniowie naszej szkoły poznali ekspozycję prezentująca oryginał Konstytucji 3 maja, której  towarzyszyła wystawa przygotowana przez Archiwum Główne Akt Dawnych oraz Archiwum Państwowe w Szczecinie –  można dowiedzieć się z niej, w jakich okolicznościach powstawała Konstytucja, jakie zmiany wprowadzała w ustroju Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jakie wywołała skutki w ówczesnej Polsce i Europie.