Trzeciaki na lekcji w Zalesiu

21 kwietnia 2017r. uczniowie z klasy 3i, 3h i 3j odwiedzili Transgraniczy Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu. Byli uważnymi słuchaczami i badaczami. Odbyli lekcję w ekosystemie lasu.W lesie poznali najpospolitsze gatunki wysokich drzew i niskich roślin, odróżniali grzyby jadalne od trujących, poznawali mieszkańców leśnych kniei. Kolejno odwiedzili salę zjawisk atmosferycznych. Uczniowie obserwowali w tej sali eksponaty i doświadczenia prezentujące podstawowe zjawiska atmosferyczne. W tunelu aerodynamicznym mogli sprawdzić jak niszczycielską siłą jest wiatr. Na zakończenie uczestniczyli w zajęciach terenowych. Sprawdzali swoją wiedzę w dziedzinie fizyki.
Zapraszamy do galerii