Wakacje dla klas „0”

Dyżur dla dzieci
z oddziałów przedszkolnych SP-8 i SP-3
w czasie wakacji

 03.07.2017 – 11.08.2017 – dyżur w Szkole Podstawowej nr 8

14.08.2017 – 31.08.2017 – dyżur w Szkole Podstawowej nr 3

Zapisy przyjmują wychowawcy oddziałów przedszkolnych.