„Ekologia w praktyce”

„Czym jest energia? Jakie są jej źródła?- odpowiedzi na te pytania poszukiwali uczniowie klasy 3a i 3j w trakcie wizyty w Ośrodku Szkoleniowo- Badawczym w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi. Jest to miejsce, gdzie prowadzone są, zakrojone na szeroką skalę, badania wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
W przyległym parku powstała także ścieżka dydaktyczna z tablicami edukacyjnymi, propagująca tematykę związaną z energią odnawialną, ekologią i ochroną środowiska. Tam mieliśmy możliwość sprawdzenia swoich wiadomości w czasie ekologicznych podchodów. Na koniec zostaliśmy obdarowani popcornem zrobionym w niecodziennej kuchni.
Zachęcamy do odwiedzenia tego miejsca w czasie nadchodzących wakacji!
Zapraszamy do galerii