„Uczymy się ekologicznie żyć”.

W roku szkolnym 2016-2017 w klasach trzecich odbywały się zajęcia ekologiczne przy współpracy z Wydziałem Gospodarki Odpadami znajdującym się przy Urzędzie Miasta w Policach.
Co miesiąc p.Małgorzata Kurkierewicz, Paweł Nagadomski i Katarzyna Królewicz rzeczowo przedstawiali problem ekologicznego życia w naszym okręgu. Profesjonalnie przeprowadzone zajęcia dają uczniom poczucie, jak ważny jest to temat. Uczniowie klas trzecich naszej szkoły z wielkim zaangażowaniem obejrzeli prezentację przygotowanych przez gości. Na koniec każdej wizyty uczniowie otrzymywali prezenty i rozwiązywali quiz.
Dzisiejsze spotkanie w 3j było podsumowaniem akcji.
Zapraszamy za rok !