Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

        4 września 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Policach odbyła się inauguracja Nowego Roku Szkolnego 2017/2018 oraz uroczyste otwarcie placu zabaw, który powstał dzięki Budżetowi Obywatelskiemu.
Na uroczystości obecni byli zaproszeni goście:
Burmistrz Polic Pan Władysław Diakun, Zastępca Burmistrza Polic Pan Maciej Greinert, Przewodniczący Rady Miejskiej w Policach Pan Witold Król, radni Polic, Ksiądz Kanonik Dziekan Waldemar Gasztkowski, sekretarz Gminy Pani Agnieszka Komor, Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Pan Witold Stefański, Przewodniczący Rady Rodziców Pan Robert Łuczak oraz Przewodniczący Rady Rodziców w roku szkolnym 2015 Pan Krzysztof Kwinta.
Oddanie do użytku nowego placu zabaw jest dla wszystkich wielką radością. Mamy nadzieję, że będzie chlubą nie tylko naszej szkoły, ale także miasta. Umożliwi prowadzenie zajęć ruchowych, sportowych, edukacyjnych w sposób ciekawy i bezpieczny.  zaspokoi naturalną potrzebę ruchu. Służyć będzie rozwojowi wyobraźni i kreatywności.
Życzymy wszystkim wielu sukcesów w nowym roku szkolnym!!!