Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 2017

W piątek 29 września 2017 r. nasza szkoła uczestniczyła w akcji VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Akcja miała na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mieli okazję nadrobić te zaległości.

Przez cały dzień w czasie przerw międzylekcyjnych 3-osobowe Komisje Egzaminacyjne przeprowadzały egzaminy z tabliczki mnożenia wśród chętnych uczniów.

W tym czasie Patrole Egzaminacyjne przeprowadzały egzaminy z tabliczki mnożenia wśród dorosłych.

Uczeń/Dorosły wybierał los z 5 trudnymi przypadkami mnożenia.

Nagrodą za zdany egzamin była LEGITYMACJA EKSPERTA TABLICZKI MNOŻENIA.

Dziękujemy uczniom i dorosłym za aktywne uczestniczenie w akcji!

Koordynator  lokalny Grzegorz Kowalczyk
zapraszamy do galerii