ADOPCJA DZIECKA W KIPSING

Z radością informuję, że nasza szkoła zaangażowała się w piękne dzieło, którym jest adopcja dziecka na odległość. Otrzymaliśmy już pełną informację o adoptowanej przez nas dziewczynce, która ma na imię Kurshan Ngitome, w styczniu rozpocznie ona naukę w klasie trzeciej w Kipsing.

Siostry zakonne zaledwie od roku posługują na tym bardzo ubogim, pustynnym terenie. Znajduje się tam szkoła podstawowa z internatem oraz powstaje przedszkole. W szkole, poza ławkami i tablicami, nie ma praktycznie żadnego wyposażenia. Brak podręczników (jeden musi wystarczyć dla kilku uczniów…), przyborów szkolnych, sprzętu… Wielokrotnie się zdarza, że dziecko uczy się z przerwami, nie wraca do szkoły po wakacjach, ponieważ rodzice nie są w stanie pokryć kosztów. Osoby, które pragną wspomóc misję w Kipsing, prosimy o podanie celu, na jaki te pieniądze należy przeznaczyć: np. zakup jedzenia dla dzieci(jedzą raz dziennie), wyposażenie szkoły, przedszkola, zakup podręczników. Każda ofiara ma wielką wartość. Pieniądze można wpłacać na poniżej podane konto.

Dzięki ofiarności życzliwych, dobrych ludzi wiele kenijskich dzieci udało się wykształcić. Wszystkim, którzy pragną wesprzeć adopcję dziecka w Kenii, podaję nr konta bankowego, na który należy wpłacać dar serca na kształcenie (w złotówkach)

PKO 49 1020 4795 0000 9302 0370 7973 z dopiskiem:

Adopcja dziecka w Kenii + Kurshan Ngitome

 

W niektórych klasach naszej szkoły rodzice z dziećmi i wychowawczyniami już rozpoczęli akcję „skarbonka miłości” dla naszej nowej uczennicy, którą przedstawiamy na zdjęciu.

Odpowiedzialna za dzieło- s. Lidia Jelińska