PROJEKT „NIEPEŁNOSPRAWNY CZY SPRAWNY”

9 stycznia 2018 roku ruszył projekt „Niepełnosprawny czy Sprawny?”. Jest to pierwszy w województwie zachodniopomorskim projekt zakładający organizację cyklu warsztatów z uczniami klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach przez uczniów SOSW Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo wraz z nauczycielami. Przedsięwzięcie zostało objęte patronatem Starosty Polickiego.
Głównym założeniem projektu jest integracja osób niepełnosprawnych z osobami sprawnymi oraz wzbogacenie wiedzy na temat funkcjonowania osób niepełnosprawnych.

Podczas zajęć uczniowie pełnosprawni zapoznają się z pojęciem niepełnosprawności, jej rodzajami oraz potrzebami osób niepełnosprawnych. Warsztaty składać się będą z dwóch części – teoretycznej, podczas której uczniowie SOSW nr 1 wraz z opiekunami przybliżą tematykę niepełnosprawności. Druga część obejmować będzie działania praktyczne. Osoby pełnosprawne będą wykonywać ćwiczenia oparte na rzeczywistym funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych tj. poruszanie się i pokonywanie przeszkód na wózku inwalidzkim, o kulach czy tez z laską osoby niewidomej.

W ramach projektu powstały również przyklejane na lodówkę notatniki z ilustracjami autorstwa szczecińskiego grafika Pawła Hudeczka związanymi z savoir vivrem wobec osób niepełnosprawnych. 

Pomysłodawcami projektu są: pani Agnieszka Chabasińska i pan Maciej Gapys. Współtwórcy projektu to uczniowie SOSW nr 1: Weronika Apolinarek, Danusia Synowiec, Nikola Sobieraj, Karolina Lejkowska, Angelika Kak, Patrycja Mendyk, Joanna Leśniewska, Karolina Kluczny, Eliza Łyszkowicz i Axel Lewanowicz. Osoba wspierająca to pan Artur Wieleba.

Zapraszamy do galerii