Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno – Krajoznawczy

            W dniach 13 – 15 kwietnie 2018 roku w Pełczycach odbył się finał wojewódzki Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego.  Szkołę  reprezentowała  drużyna w składzie:

Malwina Gawryszak, Kalina Ogonowska, Łukasz Przygoda z klasy 6b, która w eliminacjach powiatowych zajęła I miejsce.

Uczniowie przez 3 dni zmagali się w konkurencjach wymagających wiedzy  krajoznawczej, turystycznej i sprawnościowej.

Były to:

 • marsz na orientację – samodzielna wędrówka z mapą w terenie
 • test krajoznawczy obejmujący wiedzę o województwie zachodniopomorskim, małopolskim, obiektach wpisanych na listę UNESCO i Listę Pomników Historii
 • test topograficzny oraz ze znajomości czytania mapy
 • test z zasad udzielania pierwszej pomocy
 • test z historii turystyki i zasad zdobywania odznak
 • test z przepisów ruchu drogowego
 • kolarski tor przeszkód – zajęcia praktyczne
 • pierwsza pomoc – zajęcia praktyczne przed ratownikiem medycznym
 • wyznaczanie azymutu
 • rozpoznawanie zabytków województwa
 • rozpoznawanie roślin leśnych, tropów zwierząt – zadanie przygotowane przez pracowników Drawieńskiego Parku Narodowego

W ramach poznawanie regionu odbyła się również wycieczka krajoznawcza do Drawieńskiego Parku Narodowego.

            Uczniowie naszej szkoły wykazali się ogromną wiedzą. W klasyfikacji drużynowej zajęli 2 miejsce.

Na poziomie szkół podstawowych brało udział  13 drużyn z całego województwa ( po wcześniejszych eliminacjach powiatowych).

Opiekunem drużyny była Małgorzata Medyna

zapraszamy do galerii