Pierwszaki – Przyjaciele Przyrody

Dnia 24 kwietnia w SP- 8 odbyło się jak co roku  sprzątanie świata w ramach Światowego  Dnia Ziemi.

W klasach pierwszych akcja została poprzedzona zabawami ekologicznymi. Dzieci chętnie brały udział we wspólnej zabawie z udziałem koła fortuny. Najmłodsi uczniowie wykazali się dużą wiedzą na temat ekologii, a Panie wychowawczynie były niezmiernie dumne ze swoich wychowanków. Uczniowie z radością odpowiadali na wylosowane pytania, aby dotrzeć do końca gry. Na koniec klasy otrzymały piękny „Dyplom Przyjaciela Ziemi” oraz medal „Przyjaciela Przyrody”.

Po skończonej zabawie z radością poszli sprzątać pobliski teren szkolny włączając się w coroczną akcję „Sprzątania Świata”.Z niecierpliwością wszyscy czekamy na kolejny rok wspaniałych zabaw

Zapraszamy do galerii.