Światowy Dzień Ziemi

Jak co roku , w ramach Światowego Dnia Ziemi, który obchodzony jest na świecie 22 kwietnia,w naszej szkole odbyło się wielkie sprzątanie pobliskich terenów. 24 kwietnia uczniowie naszej szkoły z klas 1-3 uzbrojeni w worki i rękawiczki ochoczo zabrali się do uporządkowania terenu szkolnego ze śmieci. W tym roku akcja odbyła się pod hasłem „świat bez plastikowych zanieczyszczeń”.

Cała akcja połączona była z wcześniejszą edukacją ekologiczną uczniów klas 1-3 naszej szkoły,w oparciu o profesjonalnie przeprowadzone  lekcje przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem ciekawych materiałów. Głównym celem akcji była walka z zanieczyszczaniem planety plastikowymi odpadami oraz promowanie selektywnej zbiórki odpadów. Cieszy nas, że działania proekologiczne wśród dzieci są rozpowszechniane.