2019 marzec

Turniej Gier i Zabaw o Puchar Burmistrza Polic

Turniej Gier i Zabaw o Puchar Burmistrza Polic

Turniej ringo klas V

Turniej ringo klas V

IV zajęcia integracyjne klas I-III

Innowacje 4

Lekcja biblioteczna 1a

Lekcja biblioteczna
program "Niepełnosprawni czy sprawni?"
Projekt „NIEPEŁNOSPRAWNI CZY SPRAWNI”
Innowacje 3

II zajęcia integracyjne