II zajęcie w grupie mieszanej.

22.02. odbyło się drugie zajęcie w grupie mieszanej.  Uczestnikami były klasy: 1a integracyjna, 2c i 3b. Tematem lekcji było stworzenie Lapbooka o naszej szkole. Praca nie przysporzyła dzieciom trudności, gdyż ta forma pomocy dydaktycznej jest im doskonale znana. Powstałe Lapbooki zostały  zaprezentowane na wystawie w Dniu Otwartym. 

  Najważniejsze, że był to kolejny moment na rozwijanie współpracy i dzielenie się swoją wiedzą z innymi. 
Zapraszamy do galerii