Finał konkursu SUDOKU

W roku szkolnym 2018/2019 nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach zaproponowali nauczycielom z Gminy Police zorganizowanie konkursu dla uczniów szkół podstawowych i uczniów klas trzecich gimnazjum. Rzuconą rękawicę podjęły wszystkie szkoły Gminy Police. Współzawodnictwo miało polegać na rozwiązywaniu łamigłówek SUDOKU, które stały się bardzo popularne i zyskują coraz większe rzesze zwolenników na całym świecie. Zaproszenie do konkursu skierowane zostało do wszystkich uczniów. Uczestnicy dobrali się w pary i rywalizowali w sześciu kategoriach wiekowych.: klasy IV, V, VI, VII, VIII oraz trzecie gimnazjum.Szkolni koordynatorzy przeprowadzali w swoich szkołach 3 etapy, wyłaniając najlepsze drużyny – reprezentantów w poszczególnych kategoriach wiekowych. IV etap tego konkursu – to finał konkursu o tytuł „Mistrza SUDOKU”, w którym uczestniczą wytypowane drużyny ze wszystkich szkół Gminy Police.

Cele konkursu:

1. Popularyzowanie krzyżówek SUDOKU.

2. Inspirowanie i rozwijanie zainteresowań matematycznych.

3. Mobilizowanie do systematycznej pracy.

4. Uczenie współpracy w zespole.

5. Doskonalenie umiejętności logicznego myślenia.

6. Kształtowanie umiejętności dobrego współzawodnictwa.

Efekty:

Uczniowie rozwijają logiczne myślenie, zamiłowanie do łamigłówek i gier logicznych. Logiczne zmagania konkursowe rozwijają w uczniach ducha zdrowej rywalizacji.

Uczniowie rozwijają zainteresowanie zagadnieniami matematycznymi.

Udział w konkursie sprzyja promocji dorobku i osiągnięć uczniów w środowisku lokalnym.

Daje możliwości integracji dzieci z różnych środowisk szkolnych.

Dodatkowo promujemy naszą szkołę w środowisku.

15 marca 2019 r. o godz. 13:30 w Szkole Podstawowej nr 8 (dawne G 1) przy ul. Tanowskiej 14 odbył się IV etap – finał konkursu o tytuł „Mistrza SUDOKU” dla uczniów szkół Gminy Police. Na tej hali sportowej, gdzie odbywał się konkurs, spotkało się 46 drużyn (88 uczniów). Finał przebiegał dwuetapowo. Najpierw uczniowie rozwiązywali dwie krzyżówki, na wykonanie zadania mieli 30 minut. Później przystąpili do finału, który trwał 15 minut. Uczestnicy konkursu podczas przerw mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach i innych ciekawych formach prowadzonych przez nauczycieli naszej szkoły. Wszyscy uczestnicy finału otrzymali dyplomy. Zdobywcom pierwszego miejsca wręczone zostały puchary i gry planszowe.

Podsumowanie:

Przedsięwzięcie wymaga olbrzymiego zaangażowania ze strony nauczycieli – organizatorów. Nasz konkurs musi być atrakcyjny, urozmaicony, dawać wiele wrażeń, pobudzać do nauki, działania i rozwijania zainteresowań matematycznych. Konkurs zdobył popularność wśród uczniów i nauczycieli, przewidujemy więc jego kontynuację.