REKRUTACJA DO KLAS VII DWUJĘZYCZNYCH I KLASY SPORTOWEJ NA ROK SZKOLNY 2019/ 2020

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej szkoły.

Wszystkie dokumenty dostępne są w zakładce

Organizacyjne – Rekrutacja do klas VII