Wycieczka klasy 7e do EcoGeneratora

21.03. 2019 r. uczniowie kl. 7e uczestniczyli w wycieczce klasowej do Szczecina, której celem było zwiedzanie EcoGeneratora. Jest to jedna z najnowocześniejszych spalarń w Europie, przetwarzająca odpady w energię. Uczniowie dowidzieli się, jak z odpadów wytwarza się energię i jakie to ma znaczenie dla ochrony środowiska oraz nowoczesnej gospodarka odpadami. Zwiedzanie EcoGeneratora zapewne w dużym stopniu wpłynie na świadome zaangażowania tych młodych ludzi w działania na rzecz ochrony środowiska.