O szkole

Szkoła powstała w 1991 roku i mieściła się w centrum osiedla Anny Jagiellonki przy ulicy Przyjaźni 33.

Na początku lat dziewięćdziesiątych wyż demograficzny sprawił, iż było zbyt mało miejsca w polickich szkołach. Władze gminy podjęły decyzję, by planowane na osiedlu nowe przedszkole przekształcić w szkołę i przeznaczyć ją dla najmłodszych uczniów.

Początkowo uczyło się w niej ponad 300 najmłodszych uczniów. Szkoła była filią SP nr 4, a po wprowadzeniu reformy oświaty i powstaniu szkół gimnazjalnych – od 1999 roku stała się filią SP8. W roku szkolnym 2017/2018 jej uczniowie zostali przeniesieni do szkoły macierzystej, a budynek przekształcono w filię Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach.

Prezentacja