Kalendarz 2018/2019

Kalendarz 2016/2017

Rozpoczęcie roku szkolnego 3 września 2018 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 stycznia 2018 r.
Ferie zimowe 28 stycznia – 10 lutego 2018 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 18 – 23 kwietnia 2019 r.
Egzamin gimnazjalny 10 kwietnia 2019 r. – część humanistyczna
11 kwietnia 2019 r. – część matematyczno-przyrodnicza
12 kwietnia 2019 r. – języki obce
Egzamin ósmoklasisty 15 kwietnia 2019 r. – język polski
16 kwietnia 2019 r. – matematyka
17 kwietnia 2019 r. – język angielski
Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 21 czerwca 2019 r.