Rada Rodziców

Zarząd Rady Rodziców SP 8 im. Jana Pawła II w Policach

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Pawła II

  1. Przewodniczący – Robert Łuczak
  2. Zastępca – Justyna Kierwo
  3. Zastępca z filii – Milena Pietruszkiewicz
  4. Skarbnik – Anna Niedlich
  5. Kronikarz – Agnieszka Palusińska
  6. Członek – Joanna Dębek
  7. Członek – Monika Łukowska