Zebrania

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

12-13 września 2017 zebranie
7-8  listopada 2017 zebranie
5-6  grudnia 2017 konsultacje indywidualne
30- 31 stycznia 2018 zebranie
6 -7 marca 2018 zebranie
10-11 kwietnia 2018 konsultacje indywidualne
8-9 maja 2018 zebranie