Zebrania

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

12 września 2018r. -klasy I-III
11 września 2018 r. – klasy IV-VI
11 września 2018 r. – klasy VII-VIII, klasy gimnazjalne III
zebranie
7 listopada 2018 r. -klasy I-III
6 listopada 2018 r. – klasy IV-VI 
Listopad 2018 r. – klasy VII-VIII, klasy gimnazjalne
zebranie
zebranie
spotkania trójstronne
5 grudnia 2018 r. – klasy I-III
4 grudnia 2018 r. – klasy IV-VI
11 grudnia 2018 r. – klasy VII-VIII, klasy gimnazjalne III
konsultacje indywidualne
konsultacje indywidualne
zebrania
16 stycznia 2019 r. – klasy I-III
15 stycznia 2019 r. – klasy IV-VI (klasy VI spotkanie w szkole ul. Tanowska)
22 stycznia 2019 r. – klasy  VII-VIII, klasy gimnazjalne III
zebranie
6 marca 2019 r. – klasy I-III
5 marca 2019 r. – klasy IV-VI
12 marca 2019 r. – klasy VII-VIII, klasy gimnazjalne III
konsultacje indywidualne
konsultacje indywidualne
zebrania i konsultacje
8 maja 2019 r. – klasy I-III
7 maja 2019 r. – klasy IV-VII
maj 2019 r. – klasy gimnazjalne III
zebrania
zebrania
spotkania trójstronne
czerwiec 2019 r. – klasy VII-VIII, klasy gimnazjalne III spotkania podsumowujące

Spotkania klas I-VI odbywają się w budynku przy ulicy Piaskowej 99
Spotkania klas VII, VIII, III gimnazjum w budynku przy ulicy Tanowskiej 14