„Warto Być Dobrym”

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w ogólnopolskiej kampanii „Warto Być Dobrym”. Akcja jest największą, interdyscyplinarną kampanią edukacyjną w Polsce, kreującą u dzieci dobre postawy, uczącą poszanowania dla innych ludzi, ich uczuć i praw, a także premiującą zachowania prospołeczne i wolontariat. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła”, a nagrodą jest rower marki KROSS. W każdej szkole nagrodę dostanie dziecko, które zostanie wylosowane spośród finalistów konkursu reprezentujących poszczególne klasy.

Finał konkursu „Warto być dobrym” odbył się na apelu podczas uroczystego zakończenia Roku Szkolnego 2011 / 2012 dla klas szóstych, na którym wylosowano zwycięzcę. Zwycięzcą został Przemysław Zientek uczeń kl. VI b . Nagrodą w konkursie był rower. Gratulujemy!