Uczeń na „Ósemkę”

Tytuł „Ucznia na Ósemkę” oraz statuetkę otrzymają uczniowie, którzy wyróżniają się wyjątkową osobowością i postawą.

Uczeń na ósemkę:

  • Jest kulturalny, miły, życzliwy, sympatyczny w stosunku do swoich koleżanek, kolegów i pracowników szkoły;
  • Szanuje mienie szkolne i rzeczy innych uczniów;
  • Pomaga kolegom w trudnych sytuacjach;
  • Chętnie podejmuje prace na rzecz klasy i szkoły;
  • Godnie reprezentuję swoją klasę i szkołę;
  • Zawsze jest przygotowany do zajęć lekcyjnych (osiąga wyniki w nauce na miarę swoich możliwości);
  • Reaguję na zło, krzywdę innych;
  • Zna i przestrzega prawa i obowiązki ucznia.

Organizatorem przyznawania tytułu „Uczeń na Ósemkę” jest Dyrekcja Szkoły, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców. Propozycje kandydatur zgłaszają uczniowie klas szóstych.