Uczeń na „Ósemkę”

Tytuł „Ucznia na Ósemkę” oraz statuetkę otrzymają uczniowie, którzy wyróżniają się wyjątkową osobowością i postawą.

Uczeń na ósemkę:

 • Jest kulturalny, miły, życzliwy, sympatyczny w stosunku do swoich koleżanek, kolegów i pracowników szkoły;
 • Szanuje mienie szkolne i rzeczy innych uczniów;
 • Pomaga kolegom w trudnych sytuacjach;
 • Chętnie podejmuje prace na rzecz klasy i szkoły;
 • Godnie reprezentuję swoją klasę i szkołę;
 • Zawsze jest przygotowany do zajęć lekcyjnych (osiąga wyniki w nauce na miarę swoich możliwości);
 • Reaguję na zło, krzywdę innych;
 • Zna i przestrzega prawa i obowiązki ucznia.

Organizatorem przyznawania tytułu „Uczeń na Ósemkę” jest Dyrekcja Szkoły, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców. Propozycje kandydatur zgłaszają uczniowie klas szóstych.

W roku szkolnym 2015/2016 tytuł otrzymali:

 1. Roksana Rymarek – VIf
 2. Kinga Michalska – VIa
 3. Igor Kamiński – VIc
 4. Bogumiła Kucharska – VIg
 5. Nikodem Kunicki – VIc
 6. Weronika Rzempała – VIc
 7. Mateusz Skórzyński – VIa
 8. Katarzyna Latosińska – VIf

Wybrani uczniowie w dniu zakończenia roku szkolnego otrzymali pamiątkową statuetkę.