Archiwum autora: admin

Walentynki inaczej- czyli lekcja w grupie mieszanej.

14 lutego odbyła się I lekcja z cyklu zajęć w grupach mieszanych. W lekcji brały udział klasy: 1a integracyjna, 2c i 3b. Tematem przewodnim było kodowanie na dywanie. 

Nowatorstwo tych zajęć będzie polegało  na cyklicznym i systematycznym wprowadzaniu elementów oceniania kształtującego oraz  pracy w grupach mieszanych.

Pierwszoklasista, współpracując z uczniem klasy drugiej i trzeciej, będzie miał możliwość otrzymania pomocy w aklimatyzacji w nowych warunkach szkolnych (różni nauczyciele, szybsze tempo pracy, nowy skład uczniowski klasy) oraz korzystania z wiedzy i umiejętności starszych kolegów. Zaletą tej praktyki jest zapewnienie płaszczyzny współpracy między starszymi i młodszymi. Rozwiązanie to wzmacnia i zapewnia przekazywanie dobrych postaw społecznych i koleżeńskich młodszym uczniom.

Mamy nadzieję, że ta forma zajęć przyniesie obopólne korzyści i wpłynie na rozwijanie samodzielności i kreatywności uczniów.
Zapraszamy do galerii

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU w IX edycji GRYFIKA!

 Przypominamy, że  każdy uczestnik konkursu
powinien otrzymać od wychowawcy lub nauczyciela odpowiedzialnego w każdej szkole za konkurs materiały przygotowujące z podstawowym zakresem wiedzy, które można też pobrać na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach www.sp8police.eu w zakładce: GRYFIK 2019

 

 

Konkurs odbędzie się w następujących etapach :

  • I etap – proponowany termin 18 LUTEGO 2019r.– przeprowadzają wychowawcy w klasach (KAŻDY UCZEŃ  PRZED I ETAPEM POWINIEN OTRZYMAĆ MATERIAŁY PRZYGOTOWUJĄCE DO KONKURSU – PODSTAWOWY ZAKRES WIEDZY)
  • II etap – proponowany termin 26 LUTEGO 2019r. – przeprowadzają wybrani nauczyciele na poziomie grup wiekowych w szkołach;

III etap – finał międzyszkolny – 23 MARCA 2019.(sobota)                        w godz. 9.00 – 12.00 w SP nr 8 w Policach. Nazwiska finalistów  

podajemy do 5 MARCA 2019 r. na mail:aneta.bandrowska@wp.pl

Prosimy nauczycieli prowadzących konkurs w danej szkole o kontakt aneta.bandrowska@wp.pl lub  tel. kom. 603 109 905do 15 LUTEGO 2019r. w celu potwierdzenia uczestnictwa szkoły w konkursie i przesłania pytań konkursowych do 1 i 2 etapu. 

 

Beata Sadownik, Aneta Bandrowska, Renata Ratuszniak