Historia szkoły

“Nasza historia”

1 września 1986 roku w naszej szkole o godzinie 09.00 po raz pierwszy zadźwięczał dzwonek rozpoczynający inaugurację roku szkolnego. Od tego dnia minęło wiele  lat. Ówcześni pierwszoklasiści, którzy byli pasowani na uczniów nowo otwartej szkoły są dorośli, a do placówki uczęszczają ich dzieci. W tych samych murach, podobnie jak rodzice, zdobywają wiedzę, która ułatwi im zrozumienie świata i rozwinie ich aspiracje. Pomoże odkryć i wzmocnić cechy, dzięki którym będą szczęśliwymi ludźmi. A zaczęło się tak…

2 grudnia 1984 roku została wydana przez Kuratorium decyzja o powstaniu szkoły. Potrzeba budowy nowej placówki oświatowej w Policach zaistniała w latach 80 – tych, kiedy zwiększyła się ilość mieszkańców gminy. Plany zostały wykonane przez Inwestprojekt Szczecin, a finansowała je SM „ Odra” ze swoich kredytów. W błyskawicznym tempie rosły więc mury naszej szkoły. Już na początku 1985 roku rozpoczęto budowę , a wiosną stał szkielet budynku A2.

W roku następnym ukończono budynek A2 i łącznik.

Tak wyglądała nasza szkoła w maju 1986 r., a już we wrześniu tegoż roku miały odbyć się pierwsze zajęcia i uroczysta wojewódzka inauguracja roku szkolnego 86/87.

Czasu było mało, więc prace prowadzone były tak szybko , aby 1 września można było przyjąć uczniów i rozpocząć pracę.

Starania, aby zorganizować naukę, zatrudnić kadrę pedagogiczną, pracowników administracji i obsługi, wyposażyć budynek w sprzęt i pomoce naukowe przyjęła na siebie w dużej mierze pierwsza pani dyrektor szkoły Janina Worlicka. Jak sama wspomina największym wyzwaniem było to, aby w tak krótkim czasie przygotować pracownie, rozmieścić w salach pomoce dydaktyczne, ustawić meble.

W pokonywaniu problemów i w ciężkiej pracy pomagali rodzice, nauczyciele, pracownicy obsługi, żołnierze OHP w Policach.

1 września 1986 roku odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Zaproszono władze miasta, licznych gości. Uczniowie usłyszeli pierwszy dzwonek.

Otrzymaliśmy pierwszą księgę pamiątkową – w prezencie od Szkoły Podstawowej nr 4 .

W imieniu Szkoły Podstawowej nr 3 piękny gobelin wręczyła pani dyrektor Dorota Janik.

Pierwszy rok funkcjonowania szkoły to okres wytężonej pracy w bardzo trudnych warunkach. Należało założyć dokumentację szkoły, plan pracy, plany lekcji. Szkoła pracowała na dwie zmiany, uczyło się w niej 618 uczniów.

Brakowało nauczycieli niektórych przedmiotów, szkoła nie posiadała sali gimnastycznej, nie funkcjonowała jeszcze biblioteka szkolna .Olbrzymim staraniem pani dyrektor Worlickiej i pani dyrektor Pilawskiej udało się jednak jak najlepiej zorganizować pracę i naukę. Zakupiono wysokiej klasy sprzęt radiowo – telewizyjny, wyposażono salę komputerową, pracownię językową. Wspaniale zostały wyposażone gabinety specjalistyczne m. in. chemiczno – fizyczny, geograficzny, pracownia ZPT.

Zwiększyła się również ilość nauczycieli pracujących w naszej szkole. W pierwszych latach pracy, jak wspominają najstarsi pracownicy, panowała w szkole przyjazna, serdeczna, wręcz domowa atmosfera.

W roku następnym w związku z oddaniem do użytku budynku A1, liczba uczniów zwiększyła się dwukrotnie. Poszerzenie bazy lokalowej następowało stopniowo. W roku 1987 ukończono budynek A2 i jego łącznik, a swoja działalność rozpoczęła biblioteka szkolna. Jej organizacji podjęły się pani Małgorzata Woźniak i pani Tatiana Przybyszewska, dzięki którym w krótkim czasie biblioteka stała się prawdziwą wizytówką szkoły.

Rok później oddano do użytku segment B i budynek C, w którym mieści się świetlica, stołówka, gabinety lekarskie. Obwód naszej szkoły zwiększał się, toteż liczba uczniów stale wzrastała.

W roku 1988 opiekę nad szkołą przejęły związki zawodowe Zakładów Chemicznych Police, podpisano również umowę patronacką z oddziałem Obrony Cywilnej, która włożyła duży wkład pracy fizycznej w wyposażanie szkoły. Potrzeby były ogromne, a to w związku z rosnącą liczbą uczniów. Już w 1990 roku ich liczba wzrosła do ponad 1700. Zajęcia lekcyjne odbywały się do godziny 17.00, szkoła pracowała na dwie i pół zmiany.

W 1991 roku nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Został nim Waldemar Echaust, który znalazł sponsorów i doprowadził do zakończenia budowy boiska, hali sportowej i wejścia głównego. Budowa hali gimnastycznej ujęta była w planach budowy całej szkoły, ale ze względu na trudności finansowe w budżecie oświaty oddanie jej do użytku nastąpiło w 1995 roku. Dotychczas lekcje wychowania fizycznego odbywały się na dworze i korytarzu. Hala służy nie tylko szkole, ale całemu miastu. Odbywają się tu imprezy sportowe i charytatywne np.: „ I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”, „Potyczki Rodzinne”, „Raz, dwa, trzy…. gramy my”, Gminne Turnieje Minikoszykówki Dziewcząt, Turnieje Gier i Zabaw Ruchowych Klas I-VIII Szkół Podstawowych o Puchar Burmistrza Polic, sportowe ferie zimowe.

W 1998 roku stanowisko dyrektora obejmuje Ewa Rudnik. Szkoła pod względem bazy jest najnowocześniejszą placówką na terenie gminy. Dysponuje obiektami sportowymi: boiskami do piłki siatkowej, ręcznej, nożnej, salą do gimnastyki korekcyjnej i rehabilitacyjnej. Tuż obok hali wybudowano nowoczesny stadion lekkoatletyczny oraz boisko ze sztuczną nawierzchnią, z którego często korzystają uczniowie w ramach zajęć wychowania fizycznego i SKS-ów.

W 1999 roku do naszej szkoły dołącza filia- dawniej SP nr 4. Uczą się w niej dzieci klas I- III.

W związku z wprowadzoną w 1999 roku reformą oświaty przed panią dyrektor Ewą Rudnik i jej zespołem wicedyrektorami : Barbarą Dziurleją, Beatą Kropidłowską, Joanną Nowicką, Barbarą Tasak i Marią Głogowską stanęły nowe zadania. Należało przeorganizować szkołę ośmioklasową w sześcioklasową, przygotować nową dokumentację, przeszkolić nauczycieli, by uczyli według zasad wprowadzonych wraz ze zmianą szkolnego ustroju.

W latach 1999-2002 w naszym obiekcie w budynku B gościło 11 klas Gimnazjum nr 1. W 2000 roku mury naszej szkoły opuściły dwa roczniki : ośmioklasiści –  i szóstoklasiści. Ci drudzy kontynuowali naukę w samodzielnym gimnazjum przy ulicy Tanowskiej.

Reforma edukacji rozpoczęta w 2016 roku wprowadziła wiele istotnych zmian w systemie oświaty. Gimnazja były  wygaszane, a nauka w szkołach podstawowych wydłużona została do ośmiu lat.  Od 1 września 2017 roku ówcześni szóstoklasiści rozpoczęli naukę w klasach siódmych w budynku przy ulicy Tanowskiej. Na skutek reorganizacji połączono budynki, szkoła przy  ulicy Tanowskiej stała się częścią ośmioletniej Szkoły Podstawowej przy ulicy Piaskowej.  Dzięki ogromnemu wysiłkowi i cierpliwości pani dyrektor Ewy Rudnik zmiana dokonała się z powodzeniem. Obecnie uczniowie klas szóstych  mogą kontynuować naukę w klasie 7 dwujęzycznej.

Kiedyś łąka pod lasem…, a teraz jedna z najnowocześniejszych placówek w  gminie z oddziałami dwujęzycznymi i sportowymi. Nauczyciele stosują nowoczesne metody nauczania, stale wdrażają nowe projekty.

NASI DYREKTORZY Przez  lata funkcjonowania placówki zatrudnionych było w niej wielu nauczycieli, pedagogów, wychowawców. Wszyscy dokładali starań, aby jak najlepiej uczyć, wychować naszą młodzież i przygotować ją do dorosłego życia. W swoją pracę wkładali wiele trudu, zaangażowania i serca. W przeciągu tych dwudziestu lat szkoła miała trzech dyrektorów:

Janina Worlicka 1. 05. 1986r. – 30. 08. 1991r.

Waldemar Echaust 1. 07. 1991r. – 28.10.1998r.

Ewa Rudnik 1. 12. 1998r. i nadal .

WICEDYREKTORZY:

Jadwiga Pilawska   1.05.1986 r. do 28.02. 1991r.

Ireneusz Hinz        1.09.1987 r. do 31.08.1988r.

Bożena Ilczuk        1.09.1987r. do 31.08.1988r.

Małgorzata Pajerowska       1.09.1988r. do 30.09.1989 r.

1.09. 1995 r. do 31.12. 1998r.

Krystyna Ziemkiewicz            13.02. 1989r. do 10.02. 1990r.

Barbara Dziurleja                  1.03. 1990 r. do 31.08. 2003r.

Krystyna Lewicka                  1.03. 1990r. do 31.01. 1999r.

Anna Ryl                                1.03. 1991r. do 31.08. 1995r.

Ewa Rudnik                          1.09.1991r. do 1.12. 1998r.

Maria Głogowska               1.02.1999r. do 31.08. 2013r.

Barbara Tasak                     1.02.1999r. do 31.01.2007r.

Beata Kropidłowska           1.01.1999r. do 31.08.2008r.

Joanna Nowicka                1. 09.1999r. do 31.08.2015r.

Ewa Klein dyrektor Gimnazjum nr 1  01.09.1999r. do 31.08.2017r.

Od momentu włączenia gimnazjum do Szkoły Podstawowej nr 8 – wicedyrektor  01.09.2017r.do 31.08.2019r.

Romana Polasik wicedyrektor Gimnazjum nr 1  01.09.2000r. do 31.08.2017r.

Od momentu włączenia gimnazjum do Szkoły Podstawowej nr 8 – wicedyrektor 01.09.2017 r. i nadal

Joanna Mierzwa             01.02.2006r. i  nadal

Mirosława Wierzbicka- Demiaszkiewicz    01.09.2008r i nadal

Małgorzata Dalke   01.09.2013r. i nadal

Artur Zagórski  01.09.2019r. i nadal