Myślę Pozytywnie

Jak dbać o dobry nastrój?

Dzięki naszej pamięci w każdej chwili mamy dostęp do miłych wydarzeń, które zdarzyły się w naszym życiu. Są one niezwykłym źródłem pozytywnych emocji. A nasz mózg jest tak skonstruowany, że nie musi fizycznie znajdować się w konkretnym miejscu, by emocje do nas wróciły. Co więcej, rozbudzenie miłych wspomnień sprawia, że nastrój się polepsza, zwiększa nam się radość i motywacja do działania.

Magazynowanie pozytywnych przeżyć w mózgu buduje pozytywne nastawienie do życia.
Posłuchaj pozytywnej muzyki:
Materiał przygotowany na podstawie scenariusza zajęć 
Jak dbać o dobry nastrój? Uniwersytet Dzieci

Rola rodziny w rozwoju kompetencji miękkich u dziecka jest ogromnie ważna. Rodzice mają największy wpływ na prawidłowy rozwój dziecka. Kształtowanie jego umiejętności społecznych, postaw, kreatywności oraz odporności na stres. Polecamy Państwu webinaria Instytutu Edukacji Pozytywnej

Proponujemy szkolenie online podczas którego mogą dowiedzieć się Państwo

Polecamy artykuł poświęcony martwieniu się. Jak poradzić sobie z lękiem, co wspólnego z tolerowaniem niepewności ma ptak DODO? Odpowiedzi znajdziecie tutaj (link)

 
 

Dobry humor

Najlepszym  lekarstwem, którego nie sposób przedawkować, jest  ŻYCZLIWOŚĆ DLA DRUGIEGO CZŁOWIEKA.

Poczucie humoru, jak muzyka łagodzi konflikty i obyczaje . Im więcej pereł dowcipu z siebie wykrzesamy, tym więcej w nas radości, a mniej stresu.

Kiedy uda się nam wydobyć z siebie odrobinę poczucia humoru, to łatwiej nam zyskać sympatię, znaleźć zwolenników, skuteczniej odpierać ataki.

Kiedy wyluzujemy, szybciej przystosowujemy się nawet do nieprzyjaznego otoczenia.

Trzeba śmiać się z siebie samego. To ważna umiejętność w kontaktach z innymi.

Okazywanie poczucia humoru wspiera pozytywną samoocenę i zwiększa ZAUFANIE DO SIEBIE.

Podobno łatwiej wówczas o tolerancję i okazywanie życzliwości.

Szukajmy ludzi z poczuciem humoru. A kiedy potrzebujemy pomocy  w tym, żeby znaleźć ten głęboko ukryty humor, zawsze możemy obejrzeć komedię!

Badania wykazały, że ludzie po obejrzeniu komedii ,a także w słoneczne dni, są bardziej PRZYJAŹNIE nastawieni do SIEBIE i ŚWIATA!!!Czego Nam WSZYSTKIM ŻYCZYMY. TRZYMAJMY SIĘ RAZEM-WOLNI OD …negatywnych emocji.

GDY NIE MASZ NIC DO OFIAROWANIA, OFIARUJ UŚMIECH.

Nauka

Dzięki odpowiedniemu treningowi możesz poprawić swoje możliwości intelektualne. Aby to osiągnąć, ćwicz swój mózg, tak jak ćwiczysz swoje mięśnie, kiedy chcesz zwiększyć siłę fizyczną.

Neuronowy aerobik #trening mózgu

 • rysuj ręka przeciwną niż dominująca, (możesz narysować swój pokój, wiosenne kwiaty itp.),
 • nagraj swój głos na dyktafon podczas czytania ulubionej bajki lub wiersza i odsłuchaj (zaobserwuj, jak zmienia się odbiór własnego głosu),
 • chodź z zamkniętymi oczami, poznaj otoczenie zmysłami innymi niż wzrok, pobaw się w ciuciubabkę,
 • ćwicz ruchy naprzemienne – ćwiczenia takie jak: dotykanie lewym łokciem prawego kolana i odwrotnie, krzyżowanie wyprostowanych ramion przed klatką piersiową tak, aby na zmianę wyżej była ręka lewa potem prawa – są proste i efektywne,
 • kreśl leniwe ósemki – stań prosto, wciągnij przed siebie lewą rękę, pięść zaciśnij, a kciuk skieruj w górę, kreśl w powietrzu znak “położonej ósemki” (nieskończoności) – zacznij na wysokości nosa i skieruj dłoń w lewo do góry. Wykonuj obszerny ruch wodząc oczami za kciukiem. To samo powtórz drugą ręką, a następnie spleć dłonie i kreśl ósemki obydwiema rękami, ćwiczenie wykonuj 5 minut dziennie,

Więcej na temat Neuronowego aerobiku (link)

Oraz artykuły zamieszczone w Librus Synergia „Neurobik – łamanie głowy….” I inne artykuły Magdaleny Niedźwieckiej – Anuszczyk #trening mózgu

Bezpieczeństwo

Bycie online staje się naszą codziennością, aby w pełni korzystać z zalet Internetu, dzieci powinny umieć podejmować mądre decyzje. Dzięki programowi Asy Internetu poznają podstawy bezpieczeństwa i udziału w społeczności internetowej, by bez obaw poruszać się po świecie online. Zapraszamy dzieci do mądrej zabawy, rodziców do roli mądrych przewodników. (link)

Internet ma swoje mroczne strony. Proponujemy rodzicom zapoznanie się z wynikami badań przeprowadzonych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę dotyczących zjawiska Patotreści. (link)

Joanna Pypa

pedagog

Katarzyna Brzezińska

pedagog

Iwona Włodarska

pedagog

Do zadań pedagoga szkolnego należy:

 • Udzielanie rodzicom  porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności i problemów wychowawczych;
 • Ścisła współpraca z nauczycielami w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych;
 • Porady indywidualne dla uczniów w zakresie: eliminowania napięć psychicznych, rozwiązywania trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych i rówieśniczych;
 • Organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce;
 • Organizowanie pomocy w zakresie wyrównywania i likwidowania zaburzeń rozwojowych;
 • Realizacja programów wychowawczo-profilaktycznych;
 • Profilaktyka uzależnień;
 • Dyskusje, pogadanki i prelekcje na tematy: wychowawcze, przeciwdziałania patologiom społecznym, sposobu rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie w sytuacja trudnych itp.;
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Policja,MOPS).

W celu komfortu spotkania prosimy rodziców o kontakt telefoniczny i umówienie się na spotkanie.

Młodzieżowy Telefon Zaufania 116111
Pogotowie Dziecięce w Szczecinie, tel. 91/821-30-12
Telefon Zaufania “Anonimowy Przyjaciel” w Szczecinie, tel. 91/988
Policyjny Telefon Zaufania w Szczecinie, tel. 91/488-55-17
Antynarkotykowy Telefon Zaufania 0801199990
Niebieska Linia, dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 0 800 120 002

Bezpłatne porady prawne we wszystkich zakresach udzielane przez studentów V roku wydziałów prawniczych pod merytoryczną opieką zawodowych prawników z praktyką. 
Uwaga! Te porady prawne adresowane są do osób najmniej zamożnych, które nie mogą pozwolić sobie na odpłatne konsultacje prawnicze:
Klinika Prawa, Warszawa, ul. Grodzieńska 21/29
tel. (22) 619 28 90, 619 90 11
Dni i godziny pracy biura:
Poniedziałki w godz. 15:30-18:30

Antynarkotykowy Telefon Zaufania – 0801199990

Pomarańczowa Linia, dla Osób z Problemem Alkoholowym
– 800 140 068

Niebieska Linia, dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 800 120 002

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Police, ul. Korczaka 27 
  telefon: 91/317-67-29
  faks: 91/317-67-29
 • Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
  OŚRODEK TERAPII DYSLEKSJI, 70-415 Szczecin, 
  al. Jedności Narodowej 42 
  tel. 91/48-91-747; 501 18 56 59
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Zdroje”
  Szczecin, ul. Mączna 4
 • Oddział Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej, tel.91/8806443
 • Centrum Psychologiczno-Psychiatryczne ul. Żołnierska 55, tel. 91/48-76-070
 • Integracyjne Centrum Pracy A4e Polska
  Szczecin, ul. Kaszubska 53/1, tel. 91/81-81-281
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  Police, ul. Siedlecka 2A, pok. 435, IV piętro
  Punkt Konsultacyjny tej Komisji:
  – czynny codziennie w godz. 9:00–15:00, tel. 91/312–77–70
 • Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie,
  ul. Ostrowska 7, tel. 91/455–83–43 
  – czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-20:00
 • Gminne Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii,
  Police, ul. Grunwaldzka 15, tel. 91/312–33-16,
  czynne:
  – poniedziałek godz. 8:00-13:00
  – środa godz. 15:00-20:00
  – piątek godz. 15:00-20:00