Świetlica szkolna czynna jest od godz. 6.30 do godz. 17.00.

Szanowni Państwo.

     Przedstawiamy Państwu poniżej  zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej           w roku szkolnym 2021/2022.

  • Przed lekcjami dzieci będą przebywać w górnej świetlicy.
  • Po lekcjach przypisane są do niżej wymienionych sal lekcyjnych i nauczycieli świetlicy:

klasy 1A, 2A, 3A         – sala nr 86       – p. Małgorzata Pilawska,
klasy 1B, 2B, 3B         – sala nr 20        – p. Iwona Kalka,
klasy 1C, 2C,3C           – sala nr 11        – p. Marzena Więch,
klasy 1D, 2D, 3D         – górna świetlica (II piętro)   – p. Agnieszka Janczar,
klasy 1E, 2E, 3E         – sala nr 18         – p. Monika Kucharska,
klasy 1F, 2F, 3F          – sala nr 19       – p. Alicja Gagatek,
klasy 1G, 2G, 3G        – sala nr 7           – p. Natalia Kiełczewska.

 

  • By wywołać dziecko do domu z sali nr 7 należy wybrać numer szkoły 91 432 48 80 lub 91 317 79 65 i wewnętrzy 31.
  • By wywołać dziecko z górnej świetlicy (II piętro) należy wybrać numer szkoły 91 432 48 80 lub 91 317 79 65 i wewnętrzy 26.
  • By wywołać dzieci z innych sal należy zgłosić się do pani z obsługi , która będzie przebywała przy wejściu do szkoły. Należy podać wtedy imię i nazwisko dziecka, do której uczęszcza klasy, do  której sali zostało przypisane.

Zwracamy się do Państwa z prośbą, by mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci       i nauczycieli ograniczyć pobyt dziecka w świetlicy do niezbędnego minimum. 

Pozdrawiamy Państwa serdecznie i prosimy o wyrozumiałość w tym nietypowym funkcjonowaniu szkoły.

                                                                                                                                                                                                                              Nauczyciele świetlicy

 

  Głównym celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom klas I-III opieki   w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Jest miejscem odpoczynku, jak i rozwijania zainteresowań. Podczas pobytu w świetlicy uczniowie biorą udział w zabawach swobodnych oraz w działaniach zaproponowanych przez opiekunów. Korzystają ze zgromadzonych tu zabawek, gier, materiałów plastycznych, sprzętu sportowego. Oglądają bajki i materiały edukacyjne dedykowane dla uczniów. Jeśli tylko pogoda na to pozwala spędzają czas na świeżym powietrzu na placu zabaw i na szkolnym boisku

NASZE  KALENDARIUM 

Czy wiesz, czy pamiętasz, że …

                                                                                         

14 października przypada Dzień Edukacji  Narodowej. Potocznie dzień ten nazywany jest Dniem Nauczyciela.  Obchodzony jest w rocznicę powstania w 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej, czyli pierwszego w Europie ministerstwa oświaty. Komisja postała z inicjatywy  króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.  Święto to dotyczy wszystkich osób związanych z oświatą i im właśnie uczniowie składają w tym dniu serdeczne życzenia.

                                                                                     

Dnia 10 września 2021 r. obchodzone było w świetlicy Narodowe Święto Sportu. Z tej okazji dzieci wykonywały różne zadania  sportowe. Za ich wykonanie otrzymywały specjalne medale. Trwającą zabawę umilała muzyka, a chętne dzieci śpiewały usłyszane piosenki. Dzieci wykonały też wspólnie taniec Jerusalema. Ponieważ zabawa spodobała się naszym podopiecznym, obiecujemy, że nie był to ostatni taki dzień w świetlicy.

                                                                                         

                                                               Skończyły się wakacje. Mamy nadzieję, że były dla wszystkich  udane.

                                                              Życzymy wszystkim dzieciom  samych sukcesów w nowym roku szkolnym.