Nasza Szkoła

Dokładamy wszelkich starań, aby nasi uczniowie zdobyli pełną i rzetelną wiedzę o otaczającym nas świecie. Wierzymy, że poprzez ciekawe i twórcze zajęcia nasi wychowankowie posiądą umiejętności, dzięki którym będą szczęśliwymi, samodzielnymi ludźmi.

Staramy się wyrównywać  szanse edukacyjne, tak by każdy z naszych podopiecznych pewnie wszedł w nastoletnie życie  i dobrze sobie radził w następnych etapach edukacyjnych.

Jesteśmy przekonani , że poprzez ciekawy i bogaty program zajęć pozalekcyjnych każde z dzieci będzie miało  możliwość odnalezienia tego, co najbardziej go interesuje. Pomagamy nie tylko odkrywać pasje i zainteresowania, ale poprzez zabawę, sport, konkursy wspieramy indywidualny rozwój każdego dziecka.

Ale przede wszystkim staramy się, aby w pamięci każdego ucznia nasza szkoła była częścią dobrego, uśmiechniętego dzieciństwa. Rozumiemy, jak ważne jest to, aby każde z dzieci poczuło się wyjątkowe i doceniane. Pochylamy się z troską i zrozumieniem nad każdym uczniem. Otaczamy opieką, okazujemy zainteresowanie i życzliwość.

Taka właśnie jest nasza szkoła – SP nr 8 w Policach.

Uczniom oferujemy:

✅ wysoki poziom nauczania;

✅ doskonale wyposażoną czytelnię i bibliotekę;

✅ pracownie komputerowe i językowe;

✅ halę sportową, kompleks boisk i plac zabaw;

✅ salę do ćwiczeń korygujących wady postawy;

✅ bezpłatną naukę języka angielskiego od klasy I;

✅ bezpłatną naukę pływania w klasach II – IV;

✅ opiekę pielęgniarską;

✅ pomoc pedagoga szkolnego;

 

✅ zajęcia wyrównawcze i korekcyjno – kompensacyjne wspomagające uczniów mających trudności w nauce;

✅ gimnastykę korekcyjną;

✅ bogatą ofertę kół zainteresowań;

✅ możliwość sprawdzania się w konkursach szkolnych i międzyszkolnych;

✅ wyjazdy na koncerty muzyczne, do teatru, kin i innych instytucji kulturalno – oświatowych;

✅ wycieczki i wyjazdy na „zieloną szkołę”;

✅ świetlicę szkolną dla klas  I, czynną w godz. 630 – 1700;

✅ świetlicę szkolną dla klas II – III, czynną  w godz. 630 – 1700;

✅ stołówkę szkolną i sklepik.