Archiwum kategorii: Bez kategorii

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU w IX edycji GRYFIKA!

 Przypominamy, że  każdy uczestnik konkursu
powinien otrzymać od wychowawcy lub nauczyciela odpowiedzialnego w każdej szkole za konkurs materiały przygotowujące z podstawowym zakresem wiedzy, które można też pobrać na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach www.sp8police.eu w zakładce: GRYFIK 2019

 

 

Konkurs odbędzie się w następujących etapach :

  • I etap – proponowany termin 18 LUTEGO 2019r.– przeprowadzają wychowawcy w klasach (KAŻDY UCZEŃ  PRZED I ETAPEM POWINIEN OTRZYMAĆ MATERIAŁY PRZYGOTOWUJĄCE DO KONKURSU – PODSTAWOWY ZAKRES WIEDZY)
  • II etap – proponowany termin 26 LUTEGO 2019r. – przeprowadzają wybrani nauczyciele na poziomie grup wiekowych w szkołach;

III etap – finał międzyszkolny – 23 MARCA 2019.(sobota)                        w godz. 9.00 – 12.00 w SP nr 8 w Policach. Nazwiska finalistów  

podajemy do 5 MARCA 2019 r. na mail:aneta.bandrowska@wp.pl

Prosimy nauczycieli prowadzących konkurs w danej szkole o kontakt aneta.bandrowska@wp.pl lub  tel. kom. 603 109 905do 15 LUTEGO 2019r. w celu potwierdzenia uczestnictwa szkoły w konkursie i przesłania pytań konkursowych do 1 i 2 etapu. 

 

Beata Sadownik, Aneta Bandrowska, Renata Ratuszniak

Lodowisko przy „Białej”

Oferta  jazdy na łyżwach dla dzieci i młodzieży

na lodowisku

przy Zespole Szkół

im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

przygotowana przez Gminę Police

w okresie ferii zimowych 2019 r.

   Wydział Oświaty i Kultury informuje, że w ramach akcji „FERIE BEZ NUDY 2019 dzieci i młodzież placówek oświatowych Gminy Police (przedszkola i szkoły podstawowe) mają możliwość z bezpłatnego korzystania z lodowiska przy Zespole Szkół w Policach. W przypadku młodzieży szkół podstawowych za okazaniem legitymacji szkolnej.

Proszę o rozreklamowanie oferty wśród uczniów oraz umieszczenie jej na stronie internetowej szkoły.

                              HARMONOGRAM

WEJŚĆ NA LODOWISKO W DNIACH

26.01.2019 r. – 10.02.2019 r.

10.30 – 12.00

12.00 – 12.15 – przerwa

12.15 – 13.45

13.45 – 14.00 – przerwa

14.00 – 15.30

15.30 – 16.00 – przerwa

16.00 – 17.30

17.30 – 17.45 – przerwa

17.45 – 19.15

19.15 – 19.30 – przerwa

19.30 – 21.00

Zapewniamy bezpłatne wypożyczenie łyżew w ww. godzinach.

Przerwy na czyszczenie lodowiska.

O skróceniu lub wydłużeniu przerw, ewentualnie o przerwach dodatkowych, decyduje obsługa lodowiska.